Bij ons pand aan de Industrieweg is een aantal parkeerplaatsen voor de deur.
Als deze vol zijn, kun je parkeren in de berm aan de bosrand.

Onze leergroepen zijn langduriger van aard. Gemiddeld tussen de 8 a 11 bijeenkomsten.
De trainingen zijn doorgaans een paar dagen, veelal aaneengesloten.

De therapie die we binnen Spectrum geven, valt onder de alternatieve zorg. Hier is geen verwijzing voor nodig.
Omdat we niet onder de reguliere zorg vallen, kunnen we snel en op maat hulp bieden. We hebben doorgaans dan ook geen wachtlijst.

De meeste zorg van Spectrum valt onder ‘alternatieve zorg’ (behandelcode 24504) en wordt vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering, wel met een maximum bedrag per jaar. Dit is echter per zorgverzekeraar verschillend dus vraag goed na bij je eigen zorgverzekeraar of er vergoeding mogelijk is.
Op ZorgWijzer.nl staat een overzichtspagina met vergoedingen voor psychosociale therapie per zorgverzekeraar.

Wij hebben geen keurmerk christelijke zorg.
Hoewel we aan alle voorwaarden meer dan voldoen, is de wijze waarop we dit moeten verantwoorden en de regelgeving daaromtrent buiten proportioneel omslachtig en prijzig.
We staan met hart en ziel voor onze christelijke identiteit, maar willen niet mee in de manier waarop dit keurmerk dat probeert vast te leggen.

Vanwege aangescherpte wet- en regelgeving zijn de AGB-codes en diverse andere registratienummers (o.a. van NVPA / LVSC / RBCZ / NVVS / NVVCH) niet meer op onze site te vinden. Deze zijn desgewenst op te vragen via: fin@spectrum13.nl

De therapeuten bij Spectrum zijn geen GZ-psychologen en hebben geen BIG-registratie.

Dat kan. Voor dergelijke administratieve handelingen brengen wij €15,- in rekening. Deze kosten zijn ook te vinden in de tarievenlijst.

  • De factuur wordt naar je mailadres gestuurd (tenzij je uitdrukkelijk aangeeft deze via de post te willen ontvangen).
  • De prijzen die wij hanteren vind je in de tarievenlijst zoals vermeld op deze pagina.
  • Elk jaar, op 1 januari, worden de prijzen aangepast.
  • Jij bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van je factuur.  De hiervoor geldende termijn is 14 dagen. Ontvangen wij de betaling niet binnen deze termijn, dan ontvang je van ons een eerste betalingsherinnering. Bij een tweede en eventueel daaropvolgende herinneringen worden administratiekosten à € 7,50 per betalingsherinnering in rekening gebracht.
  • Op onze facturen staat de behandelaar vermeld met de behandelcode (24504 / 24508).
  • Op de facturen staat ons logo en adresgegevens en per therapeut de AGB code. Dit is voor de meeste zorgverzekeraars een vereiste.