In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Spectrum
Therapie- trainings- en opleidingsinstituut
3e Industrieweg 2
8051 CL  Hattem

Persoonsgegevens
Wij zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens op te nemen in een dossier.
Tevens gebruiken wij deze gegevens voor de facturering van onze dienstverlening.
Binnen Spectrum gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens.
De informatie die je ons verstrekt is vertrouwelijk en valt onder ons beroepsgeheim.
Alleen op verzoek en met jouw schriftelijke toestemming verstrekken wij informatie aan derden.

Dossier
Wanneer je therapie of een opleiding bij ons volgt houden wij een digitaal dossier bij.
Alleen medewerkers van Spectrum die betrokken zijn bij jouw begeleiding en/of behandeling kunnen dit dossier in zien.
Dit dossier valt onder de richtlijnen van de wet geneeskundige behandeloverkomst (WBGO).
De bewaartermijn voor persoonsgegevens is wettelijk vastgesteld op 20 jaar.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08 januari 2024.
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Op onze website maken wij gebruik van cookies.