Bewustwording

Je kunt alleen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven als je je bewust bent hoe je functioneert.
Bewustwording is een stap op de plaats: opnieuw kijken naar jezelf in het licht van je ontwikkelingsgeschiedenis, met mildheid en liefde voor hoe je tot hier bent gekomen. De patronen die je gaandeweg hebt ontwikkeld, de strategieën die je hebt ontwikkeld om om te gaan met moeilijke situaties. Je oplossingen om vaak letterlijk op de been te blijven.

Persoonlijke ontwikkeling begint met werken aan bewustwording. Om van daaruit ruimte te maken voor groei. Te zoeken naar hoe je weer in contact kunt komen met je diepste kern: dat wat je wilt, droomt en verlangt en dieper dan dat: wie je mag zijn als kind van God.
Bewustwording geeft vrijheid. Om nieuwe keuzes te maken, je te bezinnen op de dingen die je wilt doen of juist niet meer wilt doen. Je komt los uit de vaak wurgende greep van vastzittende patronen die je ongelukkig en machteloos maken.

Creativiteit

Als je meer ruimte ervaart om je eigen keuzes te kunnen maken en te zoeken naar manieren om jezelf te ontwikkelen, gaat je energie weer stromen. Deze levensenergie, dikwijls geblokkeerd of weggelekt, kun je nu weer aanboren om op een andere manier en op creatieve wijze vorm te geven aan je leven, je relaties, je gezin, je werk….

Creativiteit is scheppende energie. Door God zelf in jou gelegd. Het geeft je de mogelijkheid om ontvankelijk te worden en met liefde het leven te omarmen met alles wat het in zich draagt aan vreugde èn verdriet. Dan kun je daadwerkelijk leven en in alles wat op je pad komt je weg vinden door Hem die je de richting wijst. Dat is werkelijke vrijheid!

Zingeving

Elk mens verlangt er naar zin te kunnen geven aan zijn of haar bestaan. Het is het verlangen naar heelheid zoals God dat ingeschapen heeft. Net als planten groeien ook mensen naar het Licht. Een weg met bochten en omwegen, maar er is geen houden aan: alles groeit altijd naar het licht. Hoe bochtig en vol obstakels jouw leven ook mag zijn (geweest), er is geen twijfel over de richting waarin je groeit: dat is je bestemming!

In therapie ben je bezig je bewust te worden, je blokkades op te heffen, vrijheid te vinden, te leren kiezen. Een proces van verwerking van je pijn om daar doorheen jezelf te worden. En dit alles omdat God er geen twijfel over laat bestaan:
“Ik houd van jou met een eeuwigdurende liefde, mijn liefde zal jou altijd vergezellen” (Jer. 31:3)

Leef je vragen

Men moet de dingen
de eigen, stille, ongestoorde
ontwikkeling laten,
die diep van binnen komt
en die zich door niets laat
haasten of versnellen;
eerst volledig rijpen
– en daarna baren…

Rijpen als een boom,
die zijn sapstroom niet stuwt
en die rustig in de lentestormen staat, zonder angst dat er straks
geen zomer kan komen.
Die zomer komt toch!
Maar hij komt alleen bij
de geduldigen, die leven,
alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zo zorgeloos stil en wijds.

Men moet geduld hebben
tegen de onopgeloste zaken in ons hart
en proberen de vragen
zelf lief te hebben,
als gesloten kamers en als boeken,
die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.

Het komt er op aan alles te leven.
Als je de vragen leeft, dan leef je misschien langzaam maar zeker
zonder het te merken,
op een goede dag het antwoord in.

naar: rainer maria rilke