Pastorale Gesprekstraining

Verdieping van pastorale vaardigheden

8 à 10 bijeenkomsten

Op aanvraag

  • Een gesprekstraining voor ieder die zich in pastorale begeleiding begeeft

  • Werken aan je eigen hartshouding zodat de ander Gods aanvaarding in jou ontmoet

  • Een verdieping en uitwerking van de taak van priester, profeet en koning

Wanneer je probeert te bouwen aan intimiteit met een ander mens  voordat je de moeilijke klus van zelf heel worden hebt geklaard,
zullen al je relaties een poging worden om jezelf compleet te maken…
– Leslie Parrot-

In deze training gaan we aan het werk om Gods begrip en aanvaarding te leren kennen, zowel in de rol van gever (pastor) als in de rol van ontvanger (pastorant).We gaan door middel van oefeningen ontdekken waar de moeite ligt om de ander te begrijpen en te aanvaarden zoals God dat doet. God aanvaardt mensen zoals ze zijn. Kun jij dat als pastor of begeleider ook?
In de ervaring van de ontvanger speelt het voelen van die onvoorwaardelijke aanvaarding namelijk een doorslaggevende rol. Dat betekent dat je jezelf onder de loep moet willen nemen. Kwetsbaar moet durven zijn.

Natuurlijk heeft elke pastor basis gespreksvaardigheden geleerd.
In deze training werken we verder dan de basale gespreksvaardigheden.
We leren geen technische trucjes maar zijn bezig met jouw hartshouding als begeleider. Je wordt in deze training zowel pastor als pastorant. Vanuit beide rollen kun je leren.
We werken de gespreksvaardigheden verder uit vanuit :

De taak van PRIESTER
Aanvaarden en begrijpen (Non-directief = volgen zonder oordeel)

De 5 vaardigheden die we gaan trainen:

  • Leren van de ander: De ander weet beter hoe het binnen in hem of haar zit dan jij. Dus de pastorant leidt en de pastor volgt.
  • Gevoelens verwoorden: Durven meegaan met de ander, ook als het heel diep, donker, heftig of nog iets anders wordt. En daar dan ook durven blijven zolang de ander daar zit.
  • Erkennen: Erkennen wat de ander zelf nog niet erkend heeft, maar wat er onbewust wel bij hem of haar is. Vanuit Gods aanvaarding uiteraard!
  • Positieve intentie zoeken: Ook onder negatieve gevoelens en gedachten zitten positieve verlangens verborgen. Jij helpt de ander zich die bewust te worden. Zo geef je de ander hoop en uitzicht in en buiten zichzelf.
  • Advocaat van de ander en van jezelf: Angstige en vijandige gevoelens hebben recht van bestaan, omdat een mens nu eenmaal beperkt en klein is. Je gaat zover in het erkennen en begrijpen van de ander, dat ook je laatste neiging tot (ver)oordelen bij je verdwijnt.

Dan een hele tijd niks, want het is eerst noodzakelijk iemand te volgen en te begrijpen, om vervolgens leiding en richting te kunnen geven. Door aanvaardend begrijpen maak je echt contact, dat geeft verbondenheid om verder te werken, leiding te geven en samen in de strijd te staan.

De taak van PROFEET:
– Sturen en Frustreren en Confronteren (Directief = richting geven)
– en vooral de WEG wijzen. Die heeft ZICHZELF dan vaak al aangewezen!

De taak van KONING:
– Strijden;  Schouder aan schouder staan of je nou geeft of ontvangt, je ontvangt altijd allebei!

Deze training is bij uitstek geschikt voor pastorale teams en kerkenraden.
De training kan op locatie gegeven worden, maar kan ook in ons pand in Hattem aangeboden worden evt. in combinatie met overnachting zodat er ook gewerkt kan worden aan teambuilding.

Reviews

Een zeer waardevolle training

Meedoen aan deze pastorale gesprekstraining betekende voor mij uit je comfortzone stappen. Het is geen theorie maar actief deelnemen om zo jezelf beter te leren kennen zodat je aan jezelf kunt werken.
Je krijgt elke les praktische vaardigheden om in het pastoraal werk naast mensen te kunnen staan en het is verrassend hoe dit elke lesavond weer naar voren kwam. Durven je kwetsbaar op te stellen en beseffen dat je niet volmaakt hoeft te zijn om anderen te kunnen helpen, sprongen er voor mij uit. Een zeer waardevolle training.

Deelnemer | Pastorale Gesprekstraining

Aanmelden

Deze training wordt op vraag gegeven.
Informeer naar de mogelijkheden.


Stuur een mail