Jongeren

€ 105

Jongeren 12-20
In deze leeftijdsfase gebeurt er ontzettend veel met je.
Qua ontwikkeling, je lijf, je sociale leven, je plek in deze wereld.
Je moet, steeds opnieuw, keuzes maken met betrekking tot je toekomst.
Welke school, welke vervolgopleiding, welke baan wil je kiezen?
Je hebt je te verhouden tot je leeftijdsgenoten maar ook tot de volwassenen in je leven die ook een andere plek gaan innemen.

Je wilt je losmaken van thuis maar hebt je ouders of andere gezinsleden soms juist ook zo nodig. Je wilt graag vrienden maken, maar dat gaat niet altijd vanzelfsprekend.
En dan is er ook nog een maatschappij die van alles voorspiegelt en belooft. De druk die er kan zijn om mee te doen, ergens bij te horen, aan verwachtingen te voldoen.

Misschien worstel jij met dit soort vragen in je leven.
Wie ben ik ? Wat wil ik? En wat wil ik niet?
Mag ik ook mezelf zijn of moet ik voldoen aan het plaatje wat mijn familie, vriendengroep, kerkgemeenschap of de wereld me voorhoudt? Hoe ga ik om met mijn sombere gevoelens of mijn eenzaamheid?
Hoe ga ik keuzes maken die goed voor me zijn als ik echt niet weet wat ik wil?

Je bent welkom als je een plek zoekt om hier met iemand over door te praten.
Een plek voor jou, gewoon met wat er is.
Neem gerust contact met ons op.

Aanmelden

Je kunt een afspraak maken voor een intakegesprek door het intakeformulier ingevuld naar ons op te sturen.
Als we op basis van het intakegesprek tot verdere afspraken komen vragen we je om het contract voor individuele therapie hier in te vullen en in te sturen.


Naar Intake formulier Direct Contract invullen