Beroepsopleiding tot christelijk ervaringsgericht therapeut

3e en 4e jaar

3e en 4e jaar: totaal 20 bijeenkomsten van 6 aaneensluitende dagdelen

ca. € 6.900,- per jaar
All-in

  • Twee-jarige erkende beroepsopleiding (vervolg op basisopleiding)

  • Leren werken met je hart

  • Voor wie zich wil laten scholen tot therapeut, met mogelijkheid tot het voeren van een eigen praktijk

Kennis is een gerucht
tot het in het lichaam landt

De beroepsopleiding omvat de 2-jarige basisopleiding èn 2 therapeutische verdiepingsjaren.
Waar in de eerste 2 jaren van de basisopleiding de nadruk op persoonlijke ontwikkeling ligt en je vanuit diverse psychologische stromingen een basis voor het werken als hulpverlener krijgt aangereikt, word je in het 3 e en 4 e leerjaar verder geschoold in en toegerust voor het werken als ervaringsgericht therapeut. Je gaat veel praktisch oefenen door te werken met eigen cliënten en stage te lopen.
In de beroepsopleiding leer je de technieken en interventies vanuit de basisfase verder verdiepen en leg je er een gedegen theoretische basis onder.
Met andere woorden: dat wat je tot nu toe hebt geleerd en in je lijf en ervaring hebt leren (her)kennen, ga je vanuit de diverse wetenschappelijke literatuur en therapeutische stromingen verder begrijpen en verdiepen. Zo word je middels literatuur, lessen, intervisie en supervisie toegerust voor het werken met (individuele) cliënten.

De beroepsopleiding is geaccrediteerd en erkend in het werkveld.
Met deze opleiding heb je mogelijkheid om als zelfstandig gevestigd therapeut een eigen praktijk te voeren of op andere plekken als therapeut aan het werk te gaan.  Je kunt je laten registreren bij diverse beroepsverenigingen en daarmee komen jouw cliënten in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoedingen bij een groot aantal verzekeraars.

Je leest meer over onze visie op hulpverlening en de opbouw van onze opleiding in de studiegids:

Studiegids 2024

Reviews

Met liefde aanwezig zijn

Deze opleiding heeft mij inzicht gegeven in mijzelf. Door in het licht van Gods Liefde te gaan staan ben ik dichter bij mijn kern gekomen.

Mijn leven is niet zonder pijn, en ik ben kwetsbaar. En daarmee mag ik steeds meer de vrede en vreugde van het leven ervaren. En hiervan ook delen in het contact met mensen die op mijn pad komen. Met liefde aanwezig zijn. Bij mij resoneren nu de woorden: keer terug!

Telkens weer terug naar binnen, en zo met mij terug naar God mijn Bron. Ik ben dankbaar dat ik deze opleiding heb kunnen volgen!

Henk | Beroepsopleiding tot christelijk ervaringsgericht therapeut

Vertrouwen in ont-moeten

Deze opleiding heeft mij gebracht dat ik, terwijl ik onderweg ben, er ben. Hier en nu met mijn creativiteit, grootspraak, mijn kleinheid, angsten en eenzaamheid. Het zijn richtingaanwijzers geworden die mij brengen bij de Bron van het leven. Mede door de toerusting van de opleiding durf ik mijn gebrokenheid te nemen en het erbij uit te houden in mijn lijf.
Ik ben verwonderd en dankbaar en heb vertrouwen in ont-moeten.

Ellen | Beroepsopleiding tot christelijk ervaringsgericht therapeut

prettige sfeer en werkklimaat

Ik ben ontzettend dankbaar voor de opleiding bij Spectrum.
Ik heb hele belangrijke basisprincipes geleerd voor gespreksvoering. Deze vaardigheden zijn belangrijk in mijn werk, maar ook in mijn privé leven.

Na ieder opleidingsblok kwam ik weer rijkelijk vol inzichten, ervaringen en kennis thuis.

Ik heb de combinatie van genade en scherpte als prettig ervaren, waardoor er een prettige sfeer en werkklimaat is om fouten te mogen maken en tegelijk de scherpte om veel en goed het vak te leren.

Zelf heb ik gretig gebruik gemaakt van de stageplekken die er zijn. Dat zegt voor mij hoe interessant ik alles vind en hoe graag ik hier binnen Spectrum leer. Dit is voor mij voor het eerst dat ik zo graag naar ‘school’ ga. Ook al mocht je twijfelen of je dit vak in wilt, de ervaringen en kennis die je opdoet is nooit weggegooid.

Esther | Beroepsopleiding tot christelijk ervaringsgericht therapeut

Agenda

Beroepsopleiding tot christelijk ervaringsgericht therapeut

Jaargroep 6 20/21

Beroepsopleiding tot christelijk ervaringsgericht therapeut

Jaargroep 7 22/23

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de beroepsopleiding als je de basisfase met goed gevolg hebt afgesloten.


Direct Contract invullen