Psychodrama

Een verkenning van het onbewuste

Sessie 3 uur

€ 156,- vraagsteller
€ 25,- representant

  • Een verkenning van het onbewuste

  • Zicht krijgen op de diepere lagen van de boodschappen uit je onderbewustzijn

  • Als vrager of speler meewerken aan het ervarend beleven en uitspelen van (bijbelse) verhalen, sprookjes, liederen of dromen

Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven bepalen en zul je het het lot noemen
-carl jung-

Psychosynthese is via de weg van de  beelden je onbewuste leren kennen.
We kunnen daar het beste allerlei muzische vormen voor gebruiken, omdat ons onbewuste moeilijk bereikbaar is met onze ratio.
We gebruiken op deze avonden vooral de vorm van PsychoDrama waarmee we spelen met de beelden en symbolen uit (bijbelse) verhalen en dromen.

Wij mensen nemen heel erg veel tegelijk waar. Gemiddeld één honderdste deel van al die waarneming zijn we ons bewust, de rest verhuist naar het onbewuste. Dat doen we jaar in jaar uit. Dat betekent dat we een hoop leren in ons bewustzijn, maar minimaal 100 keer zoveel in ons onbewuste. Dat onbewuste stuurt onze keuzes, onze gevoelens, onze wil en zo dus heel ons leven meer dan we doorhebben. Contact met het onbewuste is dan ook van groot belang voor ons welzijn. In elk geval is het hard nodig dat we weet hebben van het bestaan ervan. Daarnaast kunnen we ook leren kennen wat de diepere drijfveren achter ons gedrag zijn.

Het onbewuste is daarmee een soort opslagplaats van informatie over wie je bent en hoe je functioneren wordt aangestuurd vanuit de diepere lagen in jou.
PsychoSynthese houdt zich bezig met de vraag wat er zich in ons onbewuste afspeelt. Hoe we in contact kunnen komen met deze onbewuste schat aan informatie. Ons onbewuste communiceert niet op een gewone manier met ons. We hebben het nodig om die boodschappen op een andere manier open te maken, te decoderen. Door PsychoDrama te combineren met Psychosynthese hebben we een prachtige werkvorm hiervoor. We gebruiken behalve het spel ook de symboliek als sleutel. We gaan met jouw droom of jouw lied, verhaal of filmfragment aan het werk, zo dat de boodschappen er uit meer verstaanbaar worden. Wat speelt er? Waar zijn jouw keuzes en gedragspatronen op gebaseerd? Wat zijn je drijfveren en je blokkades?
Kortom: wat hebben jouw reacties op liederen, verhalen en films je te vertellen? Wat hebben je dromen en ingevingen je te vertellen?

Vrager
Voorafgaand aan de PsychoDrama waarin jij je vraag inbrengt krijg je een mail met een uitnodiging en de vraag om je verhaal of droom toe te lichten. Dit kun je desgewenst samen met je therapeut voorbereiden. Het werk gebeurt aan de hand van een door jou ingebrachte droom of verhaal met een daarbij behorende vraag. We zullen het verhaal of de droom kort verkennen, waarna we het met de andere aanwezigen in een PsychoDrama neerzetten.
Wat het oplevert is een mogelijke vertaling van de boodschappen uit je onbewuste, een ervaring en een inzicht.
Speler
Als speler ben je beschikbaar om ingezet te worden in het psychodrama.
Je staat ten dienste van degene die een vraag inbrengt. Tegelijk doe je ook zelf een leerervaring op.

Reviews

Had niet op deze uitwerking gerekend

Ik ging vooral vanuit nieuwsgierigheid een (heftige) droom uitwerken waarin orde en samenhang de boventoon voerden, maar waarin ook een zeer groot gevaar dreigde.
Na afloop van de sessie, die heel zorgvuldig werd begeleid, voelde ik me een tijdlang ‘wezenloos’.
Wat later in de tijd bemerkte ik tot mijn verrassing dat ik ‘vanzelf’ wat van m’n geordendheid en gestructureerd kwijtraakte. Eigenschappen die ik in de loop van m’n leven overmatig had ontwikkeld, als reactie op de weerbarstige en soms schokkende werkelijkheid. Daardoor kwam er weer meer ruimte voor creativiteit. Had te voren niet op deze uitwerking gerekend.

Veel herkenning

Ongelooflijk hoeveel raakvlakken je ontdekt als de bijbelverhalen tot leven komen je je gaat identificeren met bijbelse personages.

Het gaf me zoveel herkenning: hun strijd, hun angst, hun worsteling is ook mijn strijd, mijn angst, mijn worsteling. De beelden raakten diep en hebben een onuitwisbare indruk achter gelaten.

En wat was het mooi om dit als groep met elkaar te doen. Fijn om de zware momenten te kunnen delen en ook samen te kunnen lachen. Echt een aanrader!

Anneleen – Volgde de leergroep psychodrama | Psychodrama

Agenda

Psychodrama

Psychodrama avond

Psychodrama

Psychodrama avond

Psychodrama

Psychodrama avond

Psychodrama

Psychodrama avond

Aanmelden

Je kunt je hier als vraagsteller of representant aanmelden voor de eerstvolgende
psychodrama avond.


Stuur een mail