U heeft een klacht, wat nu?
Als u ontevreden bent of u heeft een klacht bespreek dit dan als eerste met uw therapeut. We zullen er alles aan doen om er samen uit te komen!

Als u zich niet in staat voelt om uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging waar uw therapeut bij aangesloten is.

De therapeuten bij Spectrum zijn allemaal aangesloten bij beroepsvereniging NVPA (www.nvpa.org)  en lid van het S.C.A.G. (www.SCAG.nl)

De beroepsvereniging zal desgewenst een klachtenfunctionaris inschakelen van het  S.C.A.G (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).
De ondersteuning van deze klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde / vermiste eigendommen.